Amanda Butterworth
Aurora
(featured in Items magazine)


        “Amanda Butterworth put together a collection of texts about Northern (borealis) and Southern (Australian) light, including medieval texts, diary entries, and excerpts from popular beliefs and legends. She combined those texts with various images, from age-old engravings to webcam recordings. That collection forms the content of her booklet Aurora. In its implementation, Butterworth emphasizes various characteristics of the Northern and Southern Lights: for example, she translated the dynamics of the streaks of light into a flexible Japanese binding on relatively thin paper. She printed some pages with black ink on matte black paper, while showing the fantastic colors of this natural phenomenon on the "inside" of the Japanese bindings.”

“Amanda Butterworth stelde een verzameling teksten samen over het Noorder- (borealis) en Zuider- (australis) licht, met onder andere middeleeuwse teksten, dagboekaantekeningen, en fragmenten uit volksgeloven en legendes. Die teksten combineerde ze met uiteenlopende afbeeldingen, van eeuwenoude gravures tot webcamopnames. Die verzameling vormt de inhoud van haar boekje Aurora. In de uitvoering daarvan benadrukt Butterworth diverse eigenschappen van het Noorder- en Zuiderlicht: de dynamiek van de lichtstrepen vertaalde ze bijvoorbeeld naar een flexibele Japanse binding op relatief dun papier. Sommige pagina’s bedrukte ze met zwarte inkt op mat zwart papier, terwijl ze aan de ‘binnenzijde’ van de Japanse bindingen uitsneden van de fantastische kleuren van dit natuurverschijnsel toont.”
Roger Willems